تبلیغات
غزل فرهادی
غزل فرهادی
مقالات ، یادداشت ، تحلیلها ، اطلاعات عمومی ، www.G-Farhadi.ir

نفر
تاریخ : جمعه 6 دی 1392
ارسال توسط غزل فرهادیدر كشور ما اوقات فراغت جوانان و نوجوانان خارج از اوقاتی كه صرف رفتن مدرسه،انجام تكالیف مربوط به مدرسه،كارهای خانه و یا اجرای دستورات اولیای منزل و یا كار اقتصادی است كه باید برای پر كردن اوقات فراغت برنامه ریزی شود. این ایام می تواند در شكوفایی استعدادها نقش مهمی داشته باشد.

همچنین اگر بر جوانان و نوجوانان نظارت نشود این ایام می تواند به عنوان تهدید جدی تلقی شود زیرا بسیاری از مشكلات و ناهنجاری ها از سوی برخی جوانان و نوجوانان در ایام تعطیل و زمان بیكاری آنها صورت می گیرد و این نشان دهنده اهمیت ویژه این دوران است كه توجه و برنامه ریزی خاصی را می طلبد.

بنابراین اگر طرح و نقشه زندگی و كار جوانان و نوجوانان با برنامه هایی كه برای اوقات فراغت خود تنظیم می كنند مغایرت داشته باشد و یا تفریحات و فعالیتهای فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی جامعه در تضاد باشد اوقات فراغت به یك آسیب اجتماعی بدل خواهد شد.

هر كاری كه غیر از كار و حرفه روزانه فرد،به اختیار او در ساعت های فراغت انجام شود اعم از تفریح یا انجام كاری سخت و عقب افتاده بخشی از گذراندن اوقات فراغت محسوب می شود زیرا برخلاف كار روزانه هیچ اجباری برای آن ندارد و می تواند زمان آن را تغییر دهد.


لحظه های فراغت برای جوانان می تواند هم سازنده و مفید و هم مخرب و ویرانگر باشد به عبارتی نداشتن هدف و بی برنامگی سبب پیدایش فراغت های بیمارگونه و انواع انحرافات و بزهكاری در جامعه می شود.

بی توجهی والدین به نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان،در تابستان سبب می شود كه در اغلب مناطق شهری به ویژه كلانشهرها،خیابانگردی و رفتن به پاركها و بازدید از مجموعه های تفریحی یكی از راههای گذراندن اوقات فراغت باشد.

با توجه به ویژگیهای فرا محلی می توان انتظار داشت كه هر لحظه سیل عظیمی از نیروهای آزاد شده جوانان و نوجوانان كه به فعالیتهای جمعی و گروهی تمایل دارند.

هیجانات انباشته آنان تخلیه شود و در زمینه بروز هر گونه حادثه،فعالیت مهارنشدنی را فراهم آورند.اوقات فراغت در طول سال وجود دارد از این رو خانواده ها باید بیاموزند كه چگونه از آن استفاده كنند.

برخی از جوانان و نوجوانان بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه می گذرانند به خاطر همین كمتر می توان بر رفتار آنها در خانه نظارت كرد.

انواع بازی كامپیوتری نیز جوانان و نوجوانان را منزوی كرده و حتی سبب چاقی و بیماریهای روحی و روانی شده است.براساس یافته های پژوهشگران جوانان و نوجوانانی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند از لحاظ اقتصادی بازده مطلوب تری دارند و عمر بیشتری می كنند.

چگونگی گذران اوقات فراغت بر ابعاد زندگی اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی جوانان اثر می گذارد همچنین اوقات فراغت مطلوب به افزایش سطح شعور و آگاهی و تبادل افكار منجر می شود و بینش جوانان و نوجوانان را به زندگی و آینده تقویت می كند.

در بسیاری از كشورهای دنیا،برنامه ریزی برای اوقات فراغت اولویت دارد و مختص به فصل خاصی از سال هم نیست اما در كشور ما،كمی به فصل تابستان مانده همه به فكر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و برنامه ریزی برای آنها می افتند كه این یكی از ضعف های مدیریتی و برنامه ریزی در كشورمان می باشد.

در مجموع برنامه ریزی مسئولان برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید نخست احساس رضایت و شادی آنها را به همراه داشته باشد و سپس با آموزش و برنامه های فرهنگی،علمی و پرورشی جوانان و نوجوانان را به سمت زندگی متعال سوق دهد.

ارسال توسط محسن پور اسماعیل
نفر
تاریخ : شنبه 7 دی 1392

غزل فرهادی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی شهر ها

 

 

فرهنگ مجموعه ای است پیچیده‌ از  دانش‌ها ، باورها، هنرها ، قوانین ، اخلاقیات ، عادات  و ... و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرا می‌گیرد. از این رو فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف بشری و شهرها که مدیران و گردانندگان آن امروزه اصلی ترین برنامه ریزی ها را برای این حوزه اندیشه می کنند ، از مسائل و مسالح سازنده ی زیربنایی فکری و ساختاری است .

اندیشه ی مدیران برای تعالی فرهنگ و فعالیتهای اجتماعی در شهرها در عصر حاضر ، درعرصه های گوناگون به چشم می خورد همچون احداث‌ خانه‌های‌ فرهنگ‌ و فرهنگسراها، كتابخانه‌، مراكز ورزشی‌، كمك‌ به‌ بهسازی‌ مدارس‌ و مساجد، اجرای‌ طرح‌های‌ متعدد فرهنگی‌ با مشاركت‌ نهادها ، انجام فعالیتهای اجرایی و آموزشی فرهنگی و ... که بستر سازی مناسب و افق روشنی‌ از ماموریت های فرهنگی‌ و مجموعاً برای ارائه ، اشاعه ، ارتقاء و ترویج فرهنگ است که طراحی‌ و توسط متولیان امر در راستای مدیریت شهرها در جریان است‌  .

در این میان بدلیل وجود برخی مسائل بحرانی موثر بر جوامع در شهر ها مخصوصا شهرهای کلان کشورمان در ابعاد گوناگون‌ بویژه در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ چالش‌های‌ گوناگونی‌ را در انجام‌ فعالیت‌ها داشته‌ است‌ كه‌ بعضاً زمان آمادگی‌ جهت‌ شناخت ، تحلیل‌ و  یافتن راه حل‌ مسایل  و معضلات‌ نیست و با توجه به اینکه انجام‌ فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی‌ بدون تفکر ، برنامه ریزی و آگاهی ،‌ معمولاً آسیب‌ رسان بوده و این دست برنامه ها تاثیر منفی  نیز خواهد بود .

با اشاره به برخی موضوعات کلیدی و محوری مدیریت شهری در راستای فرهنگی مانند :

توجه فرهنگی‌ بعنوان‌ اصلی ترین مسئله‌ در اقدامات‌ مدیران شهر‌ 

تبلیغات‌ و اطلاع‌ رسانی‌

موسسات مردم نهاد‌ و مسائل پرامون NGO ها

وظایف فرهنگی گردانندگان شهر ،‌مراسم‌ و مناسبات‌

پتانسیلهای انسانی و چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ انسانی‌

چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ مالی

حدود فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ مدیریت شهری

به نظر بنده یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در مهندسی فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی پرداختن به آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی در شهر ها  است ، از آنجا که اهداف آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی و ... برای شناسایی ، تشخیص و ترمیم است با این راهکار به راه حل های مناسبی در فرایند مسائل و مشکلات پیش روی مربوط به فعالیتهای مذکور می توان دست یافت که وجود مرکز مطالعات و ارائه دستاوردها و نتایج پژوهشهای این مرکز پشتیبان موثری است بر روند آسیب شناسی در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی .

در پایان باعنایت به تجاربی که تا کنون در مسیر فرهنگی کسب نموده ام حوزه فعالیتعای فرهنگی و اجتماعی را یکی از حساس ترین و دشوارترین و در عین حال یکی از شیرین ترین و عرفانی ترین حوزه ها می دانم که احساس لزوم توجه ویژه مدیران و اختصاص منابع مالی مناسب جهت اقدامات فرهنگی مشهود است .

امیدوارم چکیده مطالب عنوان شده در زمینه فرهنگی و بویژه ضرورت آسیب شناسی مورد توجه خوانندگان محترم قرار گرفته باشد .

 ارسال توسط غزل فرهادی
نفر
تاریخ : شنبه 7 دی 1392
غزل فرهادی  -  مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری

مشارکت عمومی بستر توسعه جامعه شهری


حضور مردم در شهرهای بزرگ همراه با شهروندان بومی از اقشار و اقوام مختلف بشکل گسترده و فراوان مسائلی را در بر خواهد داشت و به این جهت موضوعاتی اندیشه می شود که در سرفصلهای مختلف به آن پرداخته شده است ، در این بخش به موضوع مشارکت عمومی و مردمی در راستای رشد جوامع شهری می پردازیم .

توسعه شهری توسط یک مدیریت یکدست و مشارکتی در گستره عمومی محقق می شود زیرا مشاهده گردیده که همواره بخش دولتی در اکثر جوامع با محدودیت هایی مواجه است. ایجاد نگرش مثبت به مشاركت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین و در سطحی دیگر ایجاد اعتماد و سهیم کردن عامه فعال جامعه به مسئولیت ها و تصمیم گیری هادر برخی امور شهری و همچنین فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب برای مشارکت کل جامعه در ساخت محیط زندگی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه شهر محسوب می شود .

در این راستا می توان در غالب محله محوری در شهر ها به ترغیب عموم به مشارکت هایی از قبیل داشتن طرحهای فنی و اقتصادی ، مدیریت خلاق در برنامه های فرهنگی و تربیتی ، رسانه و اطلاع رسانی ، و مخصوصا در طرحهای زیر ساختی پرداخته شود و برای تحقق این موضوع باید برنامه ریزی و سیاستهای خاصی از سوی مدیران ارشد شهر و حتی جوامع بزرگتر لحاظ گردد که از مهمترین آنها این است که برای نفع مردم مشارکتها ملموس بوده یا ضرورت آن به نحوه شایسته ای اطلاع رسانی گردد  و در این میان ضرورت کارشنایی دقیق و فنی در شناسایی موضوع حائز اهمیت برای مشارکت ، بسیار مهم است . دست اندر کاران باید بکوشند با نگاهی کلی گرایانه و توسعه گر برنامه ریزی شده به جذب و جلب تمامی مشارکت های ممکن و آزادسازی پتانسیل های موجود و خلق توانایی ها بپردازند.

فرهنگ سازی از سنین خردسالی در راستای طرحهای زیر ساختی ، استفاده از سازمانها و نهادهای غیر دولتی ( NGO ) ایجاد انگیزه و روحیه در اقشار مختلف با استفاده از ابزار های گوناگون رسانه ای و همچنین فیلم و کتاب ، تشویق و معرفی عمومی ، اختصاص پاداشهای مالی به طرحهای برگزیده و ایده آل برنامه ریزی و طراحی علمی و کارشناسی مناسب توسعه شهری و... راهکارهای دیگری برای جلب میزان مشارکت عمومی میباشند .

در مسیر سیاست گذاری های اهداف کلی مشارکت باید شهروندان در تصمیم گیری ها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته باشند. زیرا اعتقاد برین است ، افرادی که در مسیر برنامه ریزی زندگی می کنند یا بهتر اینکه در راهبری جامعه به اندازه خود در بخشهای گوناگون یاد شده مشارکت دارند از دانش بیشتری در راستای امور مربوط به خود و جامعه  نسبت به افرادی که فقط تحت  تأثیر تصمیمات قرار می گیرند  برخوردارند و این خود یکی از راههای غیر مستقیم در توسعه کلان شهری است

نقش رسانه و ابزارههای گرافیکی و ... بسیار مهم و ضروری است و مطلبد مسئولین برای مهیا و بستر سازی وجود مقتدرانه رسانه ها با همفکری منتقدین و صاحب نظران اقدامات اساسی و سازنده انجام دهند . همچنین در کلانشهری همچون البرز با توجه به ملموس بودن رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاده بیشتر و مشارکت عمومی گردد .

رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاد

ارسال توسط غزل فرهادی
( تعداد کل صفحات سایت :6)      [...]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

صفحات ویژه
پیوند های روزانه
نظر سنجی
این وبلاگ را به چه میزان جهت ارتقاء فرهنگ عمومی مناسب میدانید ؟

آرشیو مطالب
امکانات جانبی